دانشجویان: زنده گی دانشجویی در افغانستان کابوس شده است

پس از پانزدهم آگست 2021 میلادی، افغانستان دست آوردهای 20 ساله اش را از دست داد. از آزادی بیان گرفته تا حضور دانشجویان پسر و دختر در یک صنف همه و همه حالا به رویای دست نیافتنی برای دانشجویان این کشور مبدل شده است. جوانان به این باورند که آرمان های شان نابود شده است و دیگر مجال ندارند در این سرزمین نفرین شده زنده گی کنند. عبدالله نام مستعار دانشجوی رشته ی طبی است که در گفت و گو با سایت تایمز از زنده گی اش در جغرافیای موسوم به افغانستان نا امید است. او می گوید تمامی رویاهایش هدر رفته است و حالا تنها به این فکر میکند که چگونه زنده بماند و اگر فرصت برایش فراهم شود بدون چند لحظه درنگ کوله بارش را بردارد و به بیرون از افغانسان مسافرت کند.
عبدالله میگوید: “باورم نمی شود که در یک سال این همه تغییرات در سرزمین ما رو نما گردد، از هنگامی که دانشگاه ها دوباره بازگشایی شده است امید به فردای روشن و فراگیری درس های معیاری را از دست داده ایم. حالا تمام هوش و حواس مان بیرون شدن از این سرزمین است. اگر بدانم که فردا میتوانم به گونه ی قانونی این کشور را ترک کنم، بدون تردید از افغانستان بیرون میشوم. زیرا دیگر امیدی برای فراگیری دانشگاه در این کشور وجود ندارد، در گذشته ما برای گرفتن نمرات عالی در دانشگاه با هم رقابت داشتیم، اما حالا همه نگران هستیم که فردا رویدادی برای ما رخ خواهد داد.”
برخوردهای سلیقه یی طالبان در برابر دانشجویان و استادان کار را به جای کشانده است که حالا شماری از استادان دانشگاه نیز دیدگاه مشابه دارند، محمد یونس نام مستعار یکی از استادان دانشگاه کابل است که دست کم 15 سال در این دانشگاه با پرستیژ کشور تدریس کرده است. او می گوید: “طالبان در حال حاضر تلاش دارند تا نظام تحصیلات عالی افغانستان را آن گونه که خود میخواهند متحول سازند، این گروه در تلاش تغییرات گسترده در نظام تحصیلی افغانستان هستند. طالبان در واقع حالا در تمامی موارد دانشجویی دخالت دارند، حتا این گروه در وضعیت کنونی میخواهند در زنده گی خصوصی دانشجویان نیز دخالت های داشته باشند. جدا سازی صنف ها، تغییر در طرز پوشش دانشجویان، اعمال فشار بر استادان از موارد مهمی است که طالبان میخواهند با اعمال فشار وحشت شان را در محیط های دانشگاهی حاکم سازند.”
اما شماری از مسؤولان امارت اسلامی در گفت و گو با سایت تایمز به این باورند که پس از رویکار شدن این گروه در افغانستان، محیط های دانشگاهی گواه تحولات مثبت بوده است. ابو خالد یکی از مسؤولان امنیتی دانشگاه کابل است. او به این باور است که پس از رویکار شدن حکومت طالبانی در افغانستان حالا دانشجویان بیشتر از هر زمان دیگر برای فراگیری درس های شان حاضر می شوند. او می گوید: “از هنگام رویکار شدن امارت اسلامی در افغانستان حالا وضعیت به گونه کامل تغییر کرده است، الحمدالله دانشجویان ما در محیط کاملن اسلامی به دروس شان حاضر می شوند و حالا ما توانسته ایم که شریعت اسلامی را در محیط اکادمیک دانشگاه کابل نهادینه کنیم.”
باورها بر این است که با رویکار شدن امارت اسلامی یا همان نظام طالبانی در افغانستان این گروه نظام تحصیلی کشور را به بن بست کشانده اند، به باور متخصصین تحصیلات عالی، تلاش های طالبان در واقعیت معیارهای بین المللی تدریس در افغانستان را سرنگون کرده است و افغانستان دست کم بیش از دو دهه ی دیگر در عرصه تحصیلات عالی عقب گرد داشته است.