افزایش بیکاری و بلند رفتن بهای یک قرص نان به 20 افغانی

 

کابل، در آستانه ی بحران بشری و اقتصادی قرار گرفته است؛ بهای یک دالر در برابر افغانی امروز در بازارهای کشور به 130 افغانی رسیده است. بلند رفتن بهای دالر در برابر افغانی سبب شده تا قیمتی به اوجش برسد و به میزان بیکاری برای پایتخت نشینان افزوده شود. پایتخت شش میلیون نفری که با بحران اقتصادی و بشری دست و پنجه نرم میکند، حالا پس از دو دهه گواه بلند رفتن بهای نان خشک است. در تازه ترین مورد، شماری از خبازان شهر کابل تصمیم گرفته اند تا بهای یک قرص نان را به 20 افغانی افزایش دهند، موردی که ظاهرن به افزایش بهای یک بوری آرد در کشور نسبت داده می شود.

خبرنگار سایت تایمز که از وضعیت لحظه به لحظه ی بلند رفتن بهای دالر در برابر افغانی گزارش آماده کرده چشم دیدهایش را چنین روایت میکند: “در پی افزایش بهای آرد در بازاراهای کشور اکنون خبازان شهر کابل تصمیم گرفته اند تا قیمت یک قرص نان را از 10 افغانی به 20 افغانی افزایش دهند، این مسأله سبب شده تا باشنده های که درآمد درست ندارند با مشکل رو به رو گردند، تا آنجا که امروز صبح در برابر هر نانوایی، بیش از 30 کارگر روزمزد قرار گرفته بود و هر یک از آنان خواهان خرید یک قرص نان از سوی افرادی بودند که در وضعیت خوب اقتصادی نسبت به آنان قرار دارند”

با بلند رفتن بهای دالر در بازارهای ارزی کشور قیمت مواد خوراکی دو برابر شده است، اکنون یک قرص نان به بهای ۲۰ افغانی رسیده است. غلام الدین الله دوست، رییس اتحادیه ی خبازان افغانستان به سایت نیوز میگوید که تصمیم بر آن شده تا قیمت نان خشک را افزایش دهند. او تأکید میکند که در حال حاضر قیمت فی بوری آرد از 2500 افغانی به 3000 افغانی افزایش یافته و خبازان نمیتوانند که مصارف خود را در این وضعیت برآورده سازند. آقای دوست می گوید: “ما با خبازان حرف زدیم که لطفن خبازی های خود را بسته نکنند تا مردم بیچاره ما دیگر هم به مشکلات رو به رو نشوند و برای شان گفتیم که یک قرص نان را به وزن ۲۰۰گرام به مبلغ ۱۵ افغانی و ۲۷۰ گرام را به مبلغ ۲۰ افغانی به فروش برسانید.”

غلام الدین دوست می افزاید: “نرخ ها به طور مؤقت به این گونه تنظیم شده است. این تصمیم در حال حاضر در توافق با اتاق تجارت و شهرداری کابل روی دست گرفته شده و تمامی نهادهای مسؤول از این مسأله به گونه ی کامل آگاهی دارند. ما کوشش داریم که نرخ آرد و گاز را کاهش بدهیم. تلاش ما این است تا بیشتر از این باشنده های کابل با چالش های اقتصادی رو به رو نشوند، میدانیم که در حال حاضر مردم افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، اما تلاش داریم تا این چالش را به زودی مرفوع سازیم. امیدوار هستیم که به زودی نوسان های ارزی در کشور کنترول شود و ما نیز بتوانیم از وضعیت کنونی بیرون شویم.”

بلند رفتن بهای دالر در برابر افغانی و همچنان افزایش در بهای نان سبب شده تا مشتریان خبازی های شهر کابل اندک شوند و حتا میزان افراد نیازمند در جاده های شهر کابل به چند برابر افزایش یابد. مطیع الله که یکی از خبازان شهر کابل است، به سایت نیوز میگوید که بلند رفتن قیمت نان برای آنان نیز درد سر ساز است، زیرا مشتریان شان نمیتوانند نان خشک را خریداری کنند. او در ادامه می افزاید: “یک بوری آرد به قیمت ۳۴۰۰ا فغانی و یک کیلو گاز به قیمت ۱۱۵ افغانی رسیده است و همین نرخ را که اتحادیه ی خبازان برای مان تعیین کرده نمیتواند مشکلات مان را کاهش دهند. اما نا گزیر هستیم تا به خواست مردم عمل کنیم، زیرا میدانیم وضعیت اقتصادی مردم نیز بحرانی است و آنان نمیتوانند که نان را به پول بیشتر خریداری کنند.”

در همین حال کارشناسان اقتصادی به این باورند که اگر به زودترین فرصت جلو بلند رفتن ارز دالر در برابر افغانی گرفته نشود، شهروندان کابل و سایر ولایت های کشور با قحطی و گرسنه گی رو به رو می شوند. عبدالله سیرت، یکی از آگاهان اقتصادی که در کابل زنده گی میکند می گوید: “اگر امارات اسلامی می خواهد از این حالت بیرون شود باید با جهان به تفاهم برسد و تعامل داشته باشد در غیر آن مردم افغانستان بیشتر از این متضرر خواهند شد، اگر این وضعیت ادامه یابد، بدون تردید مردم با چالش قحطی و گرسنه گی رو به رو می شوند و تردیدی وجود ندارد که شهروندان افغانستان از اثر گرسنه گی بمیرند.”

‏در تازه ترین مورد، ملا عبدالغنی برادر معاون نخست‌وزیر حکومت طالبان در نشستی با صنعت‌کاران در کابل تأکید ورزیده است که جامعه‌ی جهانی با به‌رسمیت‌نشناختن حکومت تازه را یکی از اهداف کلیدی دانسته و برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی اقدام کنند، معاون نخست وزیر طالبان گفته است که این گروه شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده اند و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا جهان این گروه را به رسمیت بشناسد.