اوکراین موشک های ضد هواپیما از سه کشور دریافت میکند

 

 

 

در حالی که تنش ها میان روسیه و اوکراین در هفته های پسین به گونه ی کم پیشینه افزایش یافته است و آگاهان روابط بین الملل به این باورند که هر لحظه امکان برخورد نظامی میان دو کشور وجود دارد، اکنون برخی از رسانه های خارجی گزارش داده اند سه کشور اروپایی تعهد کرده اند که برای دفاع از جغرافیای اوکراین، آنان آماده هستند تا موشک های ضد زره و موشک های ضد هواپیما را به اوکراین میدهند، موردی که ممکن است سبب افزایش تنش ها میان دو کشور شود.

 

به نقل از رسانه های خارجی ایستونیا، لیتویا و لیتوانیا اعلام کرده اند که موشک ‌های ضد زره و ضد هواپیما را به اوکراین کمک می‌کنند تا در صورت حمله ی احتمالی روسیه بر اوکراین، به این کشور کمک شود. این رسانه ها ادعا کرده اند که سه کشور دیروز جمعه در بیانیه‌ای مشترک گفته اند که با توجه به افزایش فشار نظامی روسیه در داخل و اطراف اوکراین، کشور‌های بالتیک تصمیم گرفتند که به نیازمندی‌های اوکراین پاسخ دهند و کمک‌های اضافی دفاعی به آن کشور فراهم کنند.

 

در این بیانیه ی مشترک سه کشور همچنان آمده است که این کمک، توانایی اوکراین در دفاع از خاک و جمعیتش در برابر حملۀ احتمالی روسیه را تقویت می‌کند. گزارش شده است که حدود صد هزار نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده اند. حکومت روسیه در سال ۲۰۱۴ شبه جزیرۀ کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. افزایش نیروهای روسی در اطراف اوکراین ظاهرن واکنش های زیادی را بر انگیخته است، پیمان ناتو این اقدام روسیه را رویکرد تحریک آمیز خوانده و تأکید ورزیده است که ادامه ی این وضعیت برای این پیمان تحمل ناپذیر است.

 

از سوی هم کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا اعلام کرده اند که با افزایش تحرکات نظامی مسکو در مناطق مرزی با اوکراین این کشور آماده گی کامل را برای تهاجم بر اوکراین گرفته است. سیاستگران اروپایی از کشورهای عضو خواسته اند برای پاسخ دهی به تهدید بالقوه ی که از سوی روس ها به میان آمده است باید آماده باشند. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی در اروپا به این باورند که در حال حاضر اوکراین باید قابلیت رو یا رویی بیشتر با مسکو را دریافت کند و برای تقویت این توانایی نیاز است تا کشورهای اروپایی کمک های نظامی را به اوکراین فراهم سازند.