امریکا نماینده ویژه برای کمک به بانوان افغان تعین کرد

 

 

 

پس از سر و صداهای زنان افغان که در روزهای اخیر گسترش یافت، اکنون امریکایی ها نماینده ی ویژه ی را در امور زنان و دختران افغانستان گماشتند. ظاهرن این اقدام از بهر برآورده سازی تعهدات گروه طالبان در قبال بانوان روی دست گرفته شده و پس از خروج عجولانه ی امریکا که در ماه اگست پایان یافت، این اقدام از سوی فعالان حقوق بشری و بانوان در کشور ستوده شده است. ظاهرن این اقدام سبب خواهد شد تا روند به رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جهان با چالش های تازه رو به رو شود و در صورت عملی نشدن تعهدات گروه طالبان در قبال بانوان و دختران افغان روند به رسمیت شناختن این گروه یک گام دیگر نیز به عقب بیفتد.

 

در تازه ترین مورد گروه طالبان با صدور نامه یی اعلام کردند که از این پس بانوان نمی توانند بیشتر از 45 کیلومتر را به تنهایی سفر کنند، موردی که منجر به افزایش خشم نهادهای حقوق بشری گردید و این عمل گروه طالبان از سوی نهادهای معتبر حقوق بشری در کشور زندانی ساختن بانوان عنوان گردید، اکنون وزارت خارجه امریکا روز گذشته یک نماینده ویژه و یک مشاور ارشد از بهر کمک به زنان و دختران افغانستان و مسایل حقوق بشری گماشت. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده است که در چند روز اخیر ده ها فعالان حقوق زن در کشور دست به اعتراض های گسترده زدند و خواهان آزادی های بی قید و شرط برای بانوان کشور گردیدند.

 

رینا امیری، یک دیپلمات کارکشته وزارت خارجه امریکا همچون نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان و مسایل حقوق بشری تعیین شده است. ستیفنی فاستر، یک دیپلمات دیگر این وزارت همچون مشاور ارشد در امور اسکان مجدد زنان و دختران افغانستان تعیین شده است. انتونی بلیکن، وزیر خارجه امریکا می‌گوید که ایالات متحده در راستای صلح و ثبات در افغانستان کار می‌کند. او می‌گوید که امیری در بخش‌های حقوق بشری، آزادی‌های اساسی زنان، دختران و دیگر افراد در معرض خطر کار خواهد کرد.

 

بلینکن گفت: “ما خواهان یک افغانستان صلح آمیز، باثبات و امن استیم که در آن تمام افغان‌ها زنده‌گی نموده و در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کنند. رینا امیری، نماینده ویژه، برای رسیدن به این هدف از نزدیک با من کار خواهد کرد.” امیری در ادارهبارک اوباما منحیث نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان کار کرده است. او همچنان مدتی همچون عضو تیم سیاسی دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان فعالیت کرده است.

 

این تصمیم در حالی از سوی امریکا اتخاذ شده است که از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان تا اکنون این گروه بیشتر از هر زمانی تلاش کرده اند تا محدودیت های تازه را در برابر زنان افغان ایجاد کنند. در تازه ترین اقدام ممنوعیت سفر زنان بدون محرم از موارد اساسی بود که خشم فعالان حقوق بشری و حقوق زنان در کشور را بر انگیخت و دیده بان حقوق بشر نیز این اقدام طالبان را غیر انسانی توصیف کرده بود.