حس انتقام جویانه ی طالبان و تلاش ها برای سرنگونی نظامیان

 

 

 

طالبان 146 روز پیش از امروز قدرت سیاسی را در افغانستان به دست گرفتند. هرچند رهبری حکومت سرپرست طالبان بدین باور است که با زور تفنگ اقتدار نظامی را به دست گرفته اند و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا به زعم این گروه امارت کاملن اسلامی در افغانستان رویکار گردد، اما واقعیت پشت پرده بازگو کننده ی ماجرای دیگریست. برخی از آگاهان امور افغانستان که از سالها موارد مهم این کشور را بازنگری میکنند، بدین باورند که طالبان بر بنیاد تفاهم سیاسی میان رهبری رژیم پیشین اقتدار را به دست گرفته اند و اکنون این گروه تلاش دارند با نابودی نظامیان رژیم پیشین، وحشت شان را در میان مردم افغانستان پا برجا نگهدارند.

 

هرچند هبت الله آخند زاده رهبر امارت اسلامی از جنگجویان این گروه خواسته است، به فرمان عفو عمومی امارت پابند بمانند و از انتقام جویی در برابر نظامیان پیشین دست بردار شوند، اما در هفته های پسین، بر خلاف تعهد امارت اسلامی چندین نظامی پیشین از سوی نیروهای این گروه بازداشت و به جاهای نا معلومی منتقل گردیده است؛ اکنون باورها بر این است که اقدام های خودسرانه ی جنگجویان طالب در کشور سبب میشود تا حس انتقام جویی در برابر این گروه بیشتر از پیش افزایش یابد. باورها بر این است که ادامه ی این وضعیت سبب فروپاشی رژیم طالبان خواهد شد و تحرکات انتقام جویانه ی مخالفان رژیم طالبان را بیشتر از پیش خواهد بر انگیخت.

 

ظاهرن انتقام جویی امارت اسلامی از افرادی که در رژیم گذشته در سمت های نظامی و یا ملکی کار کرده است، زنگ هشدار را برای گروه طالبان به صدا درآورده است، انس حقانی، یکی از هبران ارشد گروه حقانی در مراسمی تأکید کرده است که این وضعیت سبب فروپاشی رژیم طالبان خواهد شد. او از تمامی جنگجویان طالب خواسته است به جای انتقام جویی از نظامیان پیشین، به آنان فرصت دهند تا زنده گی شان را در افغانستان بگذارند.

 

اکنون شماری از نظامیان پیشین هشدار میدهند که به زودی آنان وارد عمل خواهند شد. این نظامیان تأکید می ورزند که با توجه به تعهد گروه طالبان، اکنون جنگجویان این گروه دست و آستین بر زده است تا شماری از هم قطاران آنان را بازداشت و یا هم به قتل برسانند. این نظامیان در گفت و گو با برخی از رسانه های خارجی تأکید ورزیده اند که زمان باز پس دهی حساب از جنگجویان طالب به زودی فرا خواهد رسید و رهبران امارت اسلامی باید بدانند که این وضعیت هرگز نمیتواند مانع آنان شود. به باور نظامیان پیشین اگر این وضعیت ادامه یابد و طالبان برای انتقام جویی بیشتر از این اقدام کنند حمله های چریکی بر این گروه بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.