خبر عاجل

ادامه انتقام جویی طالبان و تلاش برای ساکت ساختن بانوان در کابل

 

 

 

کابل این روزها به شدت وضعیت آشفته ی سیاسی را تجربه میکند. باشنده های این شهر پنج میلیونی در سایه ی وحشت زنده گی دارند، وحشت از بازداشت و شکنجه ی طالبان، وحشت از زندانی شدن و وحشت از ادامه ی گرسنه گی و ناداری. در حالی که طالبان مدعی هستند که تمامی شرایط را برای به رسمیت شناختن از سوی جهان را برآورده کرده اند، اما این گروه برخلاف ادعاهای شان تلاش دارند تا وضعیت حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان را پامال کنند.

 

در هفته های پسین امارت اسلامی طالبان متهم به نقض حقوق اساسی شهروندان افغان از جمله کارمندان حکومت پیشین شده است. در تازه ترین مورد گزارش شده است که طالبان شام چهارشنبه دو فعال مدنی و سازمانده اعتراض های بانوان در کابل را بازداشت کرده و با خود برده اند، بانوانی که تلاش داشتند تا برای دستیابی به حقوق اساسی شان ایستاده گی کنند، اما ظاهرن این رویکرد بانوان به مزاج طالبان برابر نبوده است و این گروه تصمیم گرفته تا زنان معترض را بازداشت کنند.

 

تمنا پریانی، یکی از سازماندهنده گان اعتراض های اخیر در شهر کابل با نشر ویدیوی مدعی شده است که طالبان به دروازه ی خانه اش آمده اند و او را میخواهند بازداشت کنند. در این ویدیو بانو پریانی وضعیت ناهنجاری دارد و برای کمک داد میزند، اما هیچ کس به دادش نمی رسد و سر انجام طالبان با شکستن در خانه اش او را بازداشت کرده و با خود میبرند. بر بنیاد گزارش ها بانو پریانی از سوی نیروهای استخبارات امارت اسلامی بازداشت شده بود، اما دست کم نیم ساعت پس از نشر این ویدیو، وزیر استخبارات طالبان به گونه ی مستقیم دستور میدهد که بانو پریانی آزاد شود.

 

تا هنوز روشن نشده که به واقعیت بانو پریانی از بند طالبان رها شده است و یا اینکه طالبان برای مدیریت افکار عامه چنین مسأله ی را منتشر کرده اند. در کنار این، گزارش ها همچنان حاکی از آن است که طالبان افزون بر تمنا پریانی، بانو پروانه ابراهیمی را نیز از خانه اش بازداشت کرده اند، بر بنیاد گزارش ها پروانه ابراهيم خيل از زنان معترض و برادرش شام چهارشنبه از سوى نیروهای استخبارات طالبان از خانه شان در ساحه سيلو بازداشت شده و به جاى نا معلوم منتقل شده اند.

 

اما استخبارات امارت اسلامی طالبان با واکنش تلویحی مدعی شده که برخی‌ها می‌خواهند با اتهامات بر طالبان به خود پرونده ساخته و به غرب بروند. وزارت استخبارات طالبان بدون ارایه جزییات در خبرنامه‌ی نگاشته که شماری از چهره‌ها، برای به‌دست آوردن تابعیت از کشورهای غربی، می‌خواهند به ارزش‌های اسلامی و افغانی توهین نمایند. این رویداد در حالی اتفاق می افتد که برخی از هواداران امارت اسلامی با حضور در برنامه های تلویزیونی زنان معترض را فاحشه خوانده بودند و از استخبارات امارت اسلامی خواسته بودند تا به زودترین فرصت در برابر این زنان اقدام کنند و صدای شان را خاموش نمایند.