خبر عاجل

      پس از سر و صداهای زنان افغان که در روزهای اخیر گسترش یافت، اکنون امریکایی ها نماینده ی ویژه ی را در امور زنان و دختران افغانستان گماشتند. ظاهرن این اقدام از بهر برآورده سازی تعهدات گروه طالبان در قبال بانوان روی دست گرفته شده و پس از خروج عجولانه ی امریکا – نور ولولی…