خبر عاجل

      پس از قدرت رسیدن گروه طالبان اکنون این گروه تلاش دارد تا با عقد قرارداد معادن کشور، بنیه ی اقتصادی خود را تقویت کند. در تازه ترین مورد گزارش ها میرساند که گروه طالبان تلاش میکنند تا شماری از معادن بزرگ مانند معدن مس عینک لوگر را با کشور چین قرار داد – نور ولولی…