مسوولان اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گویند که از میان بیش از شصت بازمانده تاریخی در این ولایت، بیشتر آنان ترمیم شده‌اند. آنان می‌گویند که این بازمانده‌های تاریخی، شناسه‌های فرهنگی شهروندان کشور استند و بر حفاظت از آن تاکید می‌ورزند. ذبیح‌الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت: «ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در نظر – نور ولولی…