کابینه حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که پس از این واردات مواد غیرمعیاری، به‌ویژه تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور ممنوع است. در این نشست که روز دوشنبه، ۲۰ جدی برگزار شد، محمدحسن آخند، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که واردات تیل و گاز بی‌کیفیت، کود شیمیایی و دیگر – نور ولولی…

      در حالی که انتظار می رفت پس از فروپاشی رژیم گذشته وضعیت داد و ستد اقتصادی با پاکستان نسبت به هر زمان دیگری بهبود یابد، اما دیده می شود که چالش های اقتصادی هنوز هم در کشور پا بر جاست و ظاهرن سرمایه گذاران افغان با چالش های کم پیشینه ی رو – نور ولولی…