کابل امروز یکشنبه گواه اعتراض گسترده ی شهروندان بود، این اعتراض در پیوند به آزادسازی سرمایه های منجمد شده ی افغانستان از سوی امریکا و جامعه ی جهانی و همچنان بحث به رسمیت شناختن طالبان برگزار شده بود. معترضان در این گردهمایی از جامعه ی جهانی خواستند تا پول های افغانستان را – نور ولولی…

      دست کم چهار ماه و هفده روز از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان میگذرد. خروجی که پس از 20 سال حضور پُر هزینه منجر به سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان گردید و امارت جایش را پُر کرد. حالا در کمتر از 147 روز، افغانستان به حدی با بحران های تازه دست – نور ولولی…