پذیرش پناه‌جویان در امریکا از سر گرفته می‌شود

 

 

 

پس از افزایش تنش میان طالبان و واشنگتن روی رهایی حاجی بشیر نورزی یکی از قاچاقبران معتبر و وابسته به امارت اسلامی در امریکا، اکنون تلاش ها برای از سر گیری انتقال شهروندان افغان و امریکایی از افغانستان از سر گرفته می شود، سی.‌ان‌.‌ان در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه امریکا عنوان کرده است که پس از توقف موقت در اواخر سال ۲۰۲۱، پذیرش پناه‌جویان در امریکا این هفته از سر گرفته می‌شود.

 

دولت بایدن پذیرش پناه‌جویان را از اواخر سال ۲۰۲۱ متوقف کرده بود، اما موارد استثنایی و خاص قابل پذیرش بوده است. بر اساس این گزارش به نقل از وزارت خارجه امریکا، از هفته جاری پذیرش دوباره شروع می‌شود، به این معنی که پناهنده‌گان از سراسر جهان که تحت بررسی امریکا برای اسکان مجدد قرار گرفته‌اند، اجازه خواهند داشت وارد این کشور شوند و پس از یازدهم جنوری، محدودیت‌های پروازها رفع می‌شود.

 

به گفته وزارت امنیت داخلی امریکا، حدود ۵۵ هزار شهروند افغان در سراسر امریکا اسکان داده شده و حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر از ششم جنوری در پایگاه‌های نظامی در امریکا باقی مانده‌اند. براساس آخرین آمار مرکز رسیده‌گی به پناهندگان وزارت امور خارجه، تا سی‌ام نوامبر، بیش از دو هزار پناه‌جو در سال مالی جدید در امریکا اسکان داده شده‌اند. سقف سال مالی ۲۰۲۲ در این کشور که تعیین می‌کند چه تعداد پناهنده می‌توانند در امریکا اسکان داده شوند ۱۲۵ هزار نفر است.

 

در همین حال برخی از نهادهای همکاری وزارت خارجه ی امریکا در افغانستان که در روند تخلیه این کشور را همکاری میکنند مدعی شده اند که طالبان تلاش دارند در پرواز های تخلیه بیشتر جنگجویان خود را جا به جا کنند و آنان را به بیرون از افغانستان انتقال دهند. به باور نهادهای همکاری در روند تخلیه ی شهروندان افغان و امریکایی، در حال حاضر چانه زنی ها میان طالبان و این نهادها جریان دارد تا به گونه مصون روند تخلیه دوباره از سر گرفته شود. انتظار می رود این بار هزاران شهروند افغان و خارجی در این دور تخلیه از افغانستان بیرون شوند.