خبر عاجل

آلمان در تلاش تخلیه ی نزدیک به 45 هزار افغان است

 

 

 

در پی افزایش بحران بشری افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور برای بار دوم، برلین تلاش دارد تا روند تخلیه ی شهروندان افغان را بیشتر از پیش افزایش دهد. در تازه ترین مورد جرمنی اعلام کرده است که در تلاش تخلیه 45 هزار پناه جوی دیگر افغان هستند و برای این روند فورم تازه ی را وزارت خارجه ی آلمان ایجاد کرده است تا متقاضی بتواند با شریک سازی اطلاعاتش، به مقام های آلمانی فرصت دهند تا آنان را شناسایی کرده و سپس برای تخلیه آماده سازند.

 

بر بنیاد اطلاعات آلمان تلاش دارد تا به چهار دسته از افراد در معرض تهدید فرصت های تخلیه را فراهم سازد که مشمول همکاران افغان شهروندان آلمان در کشور، خانواده ی همکاران افغان، فعالان حقوق بشر، حقوق زن و خبرنگاران و همچنان گروه های آسیب پذیر دیگر مشمول نیروهای امنیتی پیشین میتوانند با تکمیل نمودن این فورم در روند تخلیه ی کشور آلمان شامل شود.

 

شهروندان افغان که در معرض تهدید قرار دارند، بیشتر کسانی اند که در بیست سال پسین در برابر تسلط دوباره ی طالبان ایستاده گی کرده اند. حالا گروه طالبان تلاش دارند با شناسایی این افراد دست به بازداشت و یا هم از بین بردن آنان کنند. حالا جهان به ویژه آلمان در تلاش نجات جان این قماش افراد هستند که در حال حاضر در بی سرنوشتی به سر میبرند انتظار تخلیه از افغانستان را میکشند.

 

خبرنگاران افغان بیشتر از هر گروه دیگر زیر تهدید جدی قرار دارند و آنها از کشورهای جهان میخواهند تا با سرعت در قسمت تخلیه ی شهروندان افغان به ویژه خبرنگاران دست به کار شوند. عبدالمطلب نام مستعار یکی از خبرنگاران است که از چندین ماه بدین سو در حالت بی سرنوشتی به سر میبرد و از ترس برگشت طالبان وظیفه اش را ترک کرده است، او میگوید زنده گی برایش جهنم بیشت نیست.

 

مطلب می گوید: “با برگشت دوباره ی طالبان به قدرت سیاسی، نه تنها که شغلم را از دست دادم، بلکه تمامی تلاش های 20 ساله ام هدر رفت. در نزدیک به 5 ماه پسین بارها با نهادهای که در روند تخلیه ی افغانها کمک میکنند ارتباط برقرار کرده ام و از آنان درخواست کرده ام تا به هر نحوه ممکن که شود من و خانواده ام را از افغانستان تخلیه کنند، اما در حال حاضر هیچ کسی به خواست های مان پاسخ نداده است.”

 

زهره قادری یکی دیگر از خبرنگارانی که است برای دفاع از حقوق زنان در کشور کار میکرده است. بانو قادر میگوید: “نهادهای جهانی بارها به ویژه نهادهای مدافع خبرنگاران بارها اعلام کرده اند که خبرنگاران را از افغانستان تخلیه میکنند. متأسفانه این گروه ها افرادی را تخلیه میکنند که اسناد جعلی دارند، اما صدها خبرنگار واقعی در افغانستان باقی مانده اند و سرنوشت مبهمی در انتظار شان است. طالبان تلاش دارند با اقتدار بیشتر بر رسانه های داخلی و تهدید خبرنگاران اقتدار سیاسی شان را حفظ کنند.”

 

اکنون فعالان مدنی، خبرنگاران و گروه های آسیب پذیر در افغانستان از کشور آلمان میخواهند برای شفافیت هر چه بیشتر در روند تخلیه ی افغان ها، از دقت به کار گیرند و نگذارند که افراد استفاده جو به نام خبرنگار و فعال مدنی از افغانستان تخلیه شوند. به دنبال تخلیه ی درد سرساز هزاران شهروند افغان توسط امریکا و سایر کشورهای متحد هزاران تن با مدارک جعلی از افغانستان بیرون شدند.