اعتصاب پزشکان در سمنگان به دلیل پرداخت نشدن تنخواه شان

 

 

ده ها پزشک در ولایت سمنگان شمالشرق افغانستان دست به اعتصاب کاری زده اند و تأکید می ورزند که تا هنگام پرداخت نشدن تنخواه شان دوباره به کارهای خود بر نمی گردند. شماری از پزشکان و کارمندان خدماتی شفاخانه ولایتى سمنگان به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌شان دست به اعتصاب کاری زده‌اند. این پزشکان میگویند که از ماه ها بدین سو تنخواه دریافت نکرده اند و تا هنگامی که تنخواه آنان پرداخت نشوند خدمات پزشکی در سمنگان متوقف خواهد شد، موردی که ظاهرن به چالش بزرگ و دردسرساز به امارت اسلامی مبدل شده است، اما تا هنوز به گونه ی رسمی مقام های امارت اسلامی در این زمینه ابراز نظر نکرده اند.

شماری از این پزشکان امروز دوشنبه، ششم جدی، در یک گردهمایی اعتراضی گفتند که حدود شش ماه می‌شود تنخواه ‌شان را دریافت نکرده‌اند. آنان هم‌چنان مدعی اند که از یک سال به این طرف، حقوق اضافه کاری که انجام داده‌ اند نیز پرداخت نشده است. در نواری که این پزشکان به رسانه ها فرستاده اند، آنان مدعی شده اند که اگر این امتیازات شان پرداخت نشود آنان نمیتوانند به کار برگردند زیرا خانواده های شان نیازمند امکانات مادی اند و باید این نیازمندی های شان برآورده شود.

این داکتران معترض از ادامه این روند ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که به دلیل پرداخت نشدن معاش‌شان، این زمستان با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آنان از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهند که معاشات‌شان را اجرا کند و در غیران آن به اعتصاب کاری‌شان ادامه می‌دهند. تلاش شد دیدگاه مسوولان محلی طالبان در ولایت سمنگان گرفته شود، اما با تماس‌های مکرر، پاسخی دریافت نشد. تا هنوز حکومت مرکزی نیز در این زمینه ابراز نظر نکرده است.گفتنی است که پیش از این، طالبان اعلان کرده بودند که حقوق سه ماهه کارمندان خدمات ملکی را پرداخت می‌کنند، اما دیده می‌شود که کارمندان بیشتر ادارات ملکی معاش دریافت نکرده‌اند.

در همین حال گروه طالبان چند روز پیش دو وزارت و دو کمیسیون را از چهارچوب حکومت شان لغو کردند و این گروه اعلام کرد که به دلیل تورم تشکیلاتی و همچنان نبود بودجه ی کافی آنان ناگزیر شده اند تا فعالیت این چهار نهاد حکومتی را متوقف سازند و در صورتی که نیاز به فعالیت مجدد این ساختار ها در بدنه ی نظام احساس گردد، کارمندان این اداره های حکومتی میتوانند دوباره به وظایف شان باز گردند. در همین حال مقام های امارت اسلامی اعلام کرده بودند که کابینه ی سرپرست طالبان تصمیم گرفته است تا با پرداخت تنخواه کارمندان پیشین این وزارت خانه ها آنان را بازنشسته کند، موردی که ظاهرن به چالش های مردم افزوده است.