پس از فروپاشی رژیم گذشته و افزایش بحران های اقتصادی و گرسنه گی در افغانستان، اکنون نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت کودکان در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافته است. در تازه ترین مورد نخست وزیر پیشین بریتانیا در گفت و گو با یکی از رسانه های انگلیسی مدعی شده – نور ولولی…

      افغانستان در حال حاضر نیازمند کمک های بیشتر اقتصادی است. در حال حاضر ناداری و تنگدستی در افغانستان سبب شده تا شهروندان افغان کودکان شان را به فروش بگذارند. در تازه ترین مورد شماری از نهادهای بین المللی اعلام کرده اند که در سال 2022 میلادی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر – نور ولولی…

      همزمان با وضع محدودیت بر خبرنگاران از سوی امارت اسلامی، اکنون گزارش ها می رساند که فعالان رسانه یی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر آماج حمله های افراد ناشناس و با استفاده از نام گروه طالبان قرار میگیرند، در تازه ترین مورد، مسؤول رادیو تلویزیون خاور مدعی شده است که یک – نور ولولی…

      افزایش ترور و اختطاف در روزهای اخیر، بیش‌ از هر زمان دیگر خواب خانواده‌های هراتی را پریشان کرده است. پس از ربودن سه دانش‌آموز یک مکتب در این ولایت، به‌تازه‌گی یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه صرافان هرات در نزدیکی‌ خانه‌اش ترور شد. باشنده‌گان این ولایت سریال تلخ اختطاف و ترور را – نور ولولی…

      فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل، چند روز پیش از سوی طالبان بازداشت و به زندان افگنده شده است. تصمیم بازداشت فیض الله جلال هنگامی از سوی طالبان روی دست گرفته شد که بر بنیاد ادعای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست امارت اسلامی طالبان استاد جلال با استفاده از حساب کاربری – نور ولولی…

      پس از برگشت طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان، باورها بر این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی در کشور بیشتر از پیش بدتر شده است. هرچند دیدگاه های وجود دارد که اشرف غنی رییس جمهوری پیشین افغانستان برای برگشتاندن قدرتر سیاسی به طالبان از کشور فرار کرد، اما مقام های ارشد – نور ولولی…

      در 20 سال پسین، هزاران شهروند افغان در کنار نیروهای خارجی در افغانستان ایفای وظیفه کردند، اما با خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان، حالا تمامی این افراد با تهدیدهای بالقوه ی از سوی گروه طالبان متوجه شده اند. بر بنیاد گزارش های بیشتر این افراد برای نجات جان شان، به مکان – نور ولولی…

      در هفته های پسین، افغانستان گواه موجی از اعتراضات گسترده ی زنان است. بیشتر این اعتراض ها در کابل اتفاق افتاده است و همزمان با فشارهای سیاسی و نظامی گروه طالبان بر بانوان و معترضان، این گروه ها تلاش می ورزند تا فریاد شان را بیشتر از پیش بلند کنند تا جامعه – نور ولولی…

      پس از سر و صداهای زنان افغان که در روزهای اخیر گسترش یافت، اکنون امریکایی ها نماینده ی ویژه ی را در امور زنان و دختران افغانستان گماشتند. ظاهرن این اقدام از بهر برآورده سازی تعهدات گروه طالبان در قبال بانوان روی دست گرفته شده و پس از خروج عجولانه ی امریکا – نور ولولی…

  در حالی که افغانستان در آستانه ی فروپاشی اقتصادی قرار دارد و بحران بشری زنده گی میلیون ها شهروند افغان را با تهدید رو به رو کرده است، کشورهای عضو گروه هفت موسوم به “جی هفت” امروز در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان گفت و گو کردند، میزبانی این نشست را بریتانیا بر – نور ولولی…