خبر عاجل

(English) About

 

در باره ما:

“سایت تایمز” پایگاه خبر رسانی آزاد، مستقل، بی طرف و غیر سیاسی است که فرآورده های گونه گون اطلاع رسانی را در قالب خبر، گزارش، مصاحبه های ویژه، فیچر، خبر اقتصادی و ورزشی، بهداشت و روانشناسی و سایر موارد اطلاع دهی را به مخاطبانش ارایه میکند.

این رسانه به گونه ی بی طرفانه عمل میکند و در تلاش نهادینه کردن رسالت های خبرنگاری در افغانستان و جهان است. گروه کاری این رسانه ی دیجیتلی مبنای کار شان را بر بنیاد ارزش های توازن، دقت، عدالت و بی طرفی بنا نهاده اند، سایت تایمز تلاش دارد با استفاده از فضای نا مریی دیجیتل دریچه ی واقعیت های مثبت و منفی افغانستان را به روی شما بگشاید و قضاوت را برای شما بگذارد.

این پایگاه خبری در کنار پوشش رویدادهای مهم افغانستان و جهان در چهارچوب متن، تلاش دارد تا گزارش های تصویری از رخدادها را نیز به مخاطبان عزیز خود ارایه دهد و به مثابه ی وبسایت چندرسانه یی عمل کند.

سایت تایمز با پوشش رویدادهای افغانستان و جهان تلاش می ورزد به گونه ی غیر جانبدارانه فعالیت داشته باشد و با نشر واقعیت های عینی کوشش میکند تا چشم و گوش مردمی باشد که مدت هاست درد و رنج کشیده اند.

این رسانه به گونه ی دوامدار و 24 ساعته فعالیت هایش را در وبسایت و شبکه های اجتماعی انجام میدهد. هدف ما روایت واقعیت های نا گفته است. ما به دنبال مواردی هستیم زنده گی تان را در بُعد مثبت و منفی متحول میسازد.

بیشتر مخاطبان ما، به دلیل غیر سیاسی و طرف بودن پایگاه خبری ما میپسندند و برای دستیابی به اطلاعات دست اول را از پایگاه سایت تایمز این پایگاه را دنبال میکنند؛ ما می کوشیم رویداد عینی را از محل رخداد برای تان عینن روایت کنیم و امانت دار بمانیم.
ما بیشتر روی مواردی تمرکز داریم که در منطقه و جهان خبرساز می باشند، تا مخاطبان ما از اطلاعات دست اول برخوردار شده و به اعتبار این پایگاه خبری بیشتر از پیش افزوده شود.

ما در سراسر افغانستان، منطقه و جهان همکاران خود را داریم که در عرصه ی اطلاع رسانی با ما همکاری دارند. خبرنگاران ما در سایر کشورها تلاش می کنند تا اطلاعات را به طور بی طرفانه و غیر جانبدارانه به مخاطبان خود برساند.

وبسایت تایمز به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی دارد و به سه زبان در بخش آنلاین نیز فعالیت میکند. شما میتوانید سایت تایمز را در تارنمای www.sighttimes.com دریابید، این صفحه ی انترنتی که ما را با شما وصل میسازد.

در حال حاضر مرکز فعالیت این پایگاه در بیرون از افغانستان قرار دارد و مسؤولیت نشراتی آن را “فولاد آهنگران” به پیش می برد. برای معلومات بیشتر میتوانید به شبکه های اجتماعی ما سر بزنید و با ما باشید.