شکنجه ی یک خبرنگار از سوی افراد ناشناس در شهر کابل

 

 

 

همزمان با وضع محدودیت بر خبرنگاران از سوی امارت اسلامی، اکنون گزارش ها می رساند که فعالان رسانه یی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر آماج حمله های افراد ناشناس و با استفاده از نام گروه طالبان قرار میگیرند، در تازه ترین مورد، مسؤول رادیو تلویزیون خاور مدعی شده است که یک شب پیش مورخ (25/10/1400 که برابر می شود به 15/1/2022) آماج حمله ی برخی از افراد ناشناس قرار گرفته اند که خود را کارمندان امنیتی امارت اسلامی معرفی کرده بودند. فردی که به شدت لت و کوب شده تأکید می ورزد که این افراد با استفاده از نام امارت اسلامی ساعت یازده و نیم شب به خانه اش می آیند و سپس برای از بین بردنش اقدام می کنند.

 

این فرد احمد ذکی قیس نام دارد و مسؤول رادیو تلویزیون خاور است. آقای قیس ماجرا را این گونه روایت میکند: “به تأریخ 25/جدی/1400، که برابر میشود با 15/جنوری/2022 میلادی ساعت یازده شب به دروازه خانه ام آمدند و از من خواستند تا آدرس وکیل گذر را برای شان معرفی کنم. این افراد خود را کارمندان حوزه ی امنیتی شانزدهم شهر کابل معرفی کردند. هنگامی که دروازه را باز کردم، بالایم حمله کردند و ابزار دست داشته بر سرم کوبیدند، یکی از این افراد میخواست با چاقو اش گلویم را ببرد، اما موفق به بستن دوباره ی دروازه شدم و توانستم خودم را نجات دهم، دوباره به خانه ام برگشتم.”

 

تصاویری که از ذکی قیس منتشر شده که او چندین ضربه را بر سرش متحمل گردیده است و وضعیت بهداشتی اش به شدت نگران کننده است. آقای قیس با نشر پیام صوتی از تمامی خبرنگاران خواسته است برای همگانی کردن این اطلاعات دست به کار شوند. او تأکید کرده است که این افراد خود را کارمندان حوزه ی شانزدهم امنیتی کابل معرفی کرده اند و از همین رو او تلاش کرده تا آنان را کمک کند. او تأکید می ورزد که باید هر چه زودتر افراد دخیل در این ماجرا شناسایی و به کیفر برسند. در عین حال آقای قیس از نهادهای عدلی و قضایی طالبان میخواهد تا این پرونده را به گونه ی جدی پیگیری کرده و اجازه ندهند که افراد بی بند و بار با استفاده از فرصت به بدتر سازی اوضاع امنیتی کابل اقدام کنند.

 

تا هنوز امارت اسلامی طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است، از سوی هم نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در کابل این اقدام را وحشیانه خوانده اند و خواهان رسیده گی هر چه زودتر به پرونده ی ذکی قیس مسؤول رادیو تلویزیون خاور شده اند.