واکنش تند امارت اسلامی در برابر کشورهای منطقه

 

 

 

امارت اسلامی طالبان پس از پنج ماه حکومتداری، اکنون تلاش دارد تا نیروی نظامی مقتدری را برای دفاع از افغانستان و نظام امارت ایجاد کند. در تازه ترین مورد رییس ستاد ارتش امارت طالبان گفته است که در حال حاضر تشکیل 80 هزاری وزارت دفاع ملی افغانستان تکمیل شده است و وزارت دفاع در نظر دارد تا شمار نیروهای ارتش را به 150 هزار نظامی افزایش دهد. رییس ستاد ارتش امارت اسلامی گفته است که تلاش ها ادامه دارد تا شمار این نیروها در دو ماه آینده به 150 هزار تن برسد.

 

حالا سرپرست وزارت دفاع ملی از همسایه های افغانستان میخواهد تا تمامی هواپیماهای ارتش پیشین را دوباره به طالبان منتقل سازند. مولوی محمد یعقوب عمری، فرزند نخستین رهبر امارت اسلامی، در نشستی که در مقر فرماندهی نیروهای هوایی برگزار شده بود، کشورهای همسایه را به زور آزمایی با طالبان متهم کرده است. مولوی یعقوب تأکید ورزیده که در حال حاضر کشورهای همسایه با گروگان گیری هواپیماهای افغانستان تلاش دارند تا صبر و برده باری امارت اسلامی طالبان را به آزمایش بگیرند.

 

سرپرست وزارت دفاع طالبان همچنان هشدار داده است که اگر چرخبالها و جنگنده های ارتش افغانستان دوباره به کشور منتقل نشود آنان ناگزیر به واکنش بالمثل در برابر کشورهای همسایه خواهند شد. محمد یعقوب عمری گفته است که امارت اسلامی در نخستین روزهای شکل دهی نظام تازه در افغانستان هستند، اما نباید که حوصله ی این گروه به آزمایش گرفته شود.

 

این مسأله هرچند پُرسش های زیادی را بر انگیخته است، اما باورها بر این است که امارت اسلامی در تلاش شکل دهی نظام مقتدری در افغانستان هستند، اما در عین حال گزارش های نیز وجود دارد که تنش های درون گروهی میان طالبان بیشتر از پیش افزایش یافته است. گفته می شود که انتقال دهی این هواپیماها به افغانستان دردسر ساز است. زیرا احتمال می رود که برخی از گروه های دیگر که در چهارچوب امارت اسلامی فعالیت میکنند، این تجهیزات را به پاکستان انتقال دهند.

 

از آغاز شکل گیری امارت اسلامی طالبان در افغانستان تا اکنون گفته می شود که مقدار زیادی از تجهیزات و امکانات نظامی ارتش پیشین به ایران و پاکستان منتقل گردیده است، موردی که واکنش های تندی را در پی داشت. اکنون نیز آگاهان نظامی به این باورند که تا هنگام شکل گیری نظام همه شمول در افغانستان و ایجاد ارتش منظم و متعهد به افغانستان، سپردن این تجهیزات به امارت طالبان اشتباه بزرگ خواهد بود. این نظامیان تأکید می ورزند که طالبان تا اکنون تعهدات خود را در قبال افغانستان و نظام پیشین به جا نیاورده اند.

 

پیش از این سرپرست وزارت دفاع ملی امارت اسلامی طالبان اعلام کرده بود که طالبان تصمیم دارند نیروهای هوایی مقتدری را شکل دهند که به هیچ کشور نیازمند نباشند. اما کارشناسان نظامی به این باورند که طالبان تا هنگام برآورده نساختن تعهدات شان در قبال جهان و به رسمیت شناختن این گروه ممکن نیست که طالبان بتوانند نیروی هوایی معتبری را شکل دهند.