فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل، چند روز پیش از سوی طالبان بازداشت و به زندان افگنده شده است. تصمیم بازداشت فیض الله جلال هنگامی از سوی طالبان روی دست گرفته شد که بر بنیاد ادعای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست امارت اسلامی طالبان استاد جلال با استفاده از حساب کاربری – بشتر خوانید…

      رویداد ترافیکی در شمال افغانستان جان چندین شهروند را گرفته و چندین تن دیگر را به شدت زخمی کرده است. بر بنیاد گزارش ها، شماری از منابع به رسانه های محلی در بلخ می گویند که در نتیجه حادثه ترافیکی در ولسوالی چهاربولک بلخ که در مسیر شاهراه جوزجان – بلخ قرار – بشتر خوانید…

      یک روز پیش، امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه ی حکومت سرپرست طالبان برای دیدار با مقام های ارشد ایرانی وارد تهران شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه ی طالبان پیش در رأس هیأت بلند پایه ی طالبان عازم تهران شده تا در مورد وضعیت کنونی با ایرانی ها گفت و گو کند. – بشتر خوانید…