فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل، چند روز پیش از سوی طالبان بازداشت و به زندان افگنده شده است. تصمیم بازداشت فیض الله جلال هنگامی از سوی طالبان روی دست گرفته شد که بر بنیاد ادعای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست امارت اسلامی طالبان استاد جلال با استفاده از حساب کاربری – بشتر خوانید…