با آن که پس از سپری شدن پنج ماه از حکومت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است، اما ظاهرن رهبری امارت اسلامی تلاش دارد تا در تبانی با کشورهای منطقه تا حدی جلو بحران بشری کنونی را بگیرد. در تازه ترین مورد رسانه ها – بشتر خوانید…