پس از رسیدن طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان ظاهرن سیستم بانکی افغانستان با چالشهای زیادی رو به رو شد، برای این که بانک مرکزی بتواند پول مشتریان بانک ها را حفظ کند، با صدور فرامین جدی اعلام کرد که ماهانه به مقدار مشخصی شهروندان میتوانند پول های شان را از بانک – بشتر خوانید…

      کابینه حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که پس از این واردات مواد غیرمعیاری، به‌ویژه تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور ممنوع است. در این نشست که روز دوشنبه، ۲۰ جدی برگزار شد، محمدحسن آخند، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که واردات تیل و گاز بی‌کیفیت، کود شیمیایی و دیگر – بشتر خوانید…

    همزمان با افزایش میزان ناداری در افغانستان، اکنون نهادهای حقوق بشری جهانی در افغانستان مدعی هستند که وضعیت گرسنه گی و ناداری در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مسوولان صحی در ولایت بدخشان می‌گویند که به دلیل فقر و گرسنه‌گی، آمار کودکان سوءتغذی در این ولایت افزایش یافته است. – بشتر خوانید…

      توجیه حکومت امارت اسلامی و همچنان تلاش ها برای حفظ رژیم کنونی از موارد اساسی شمرده می شود که ظاهرن جهان را وادار به فکر کردن کرده است. زیرا طالبان بر خلاف تعهدات شان به جهان در موضع دفاع از باورهای خود قرار گرفته اند و به جای بیرون رفت از بحران – بشتر خوانید…

  یک آموزگار مکتب، به علت فقر و بیکاری در جاده‌های کابل بوت‌های مردم را رنگ می‌کند. هدیه، آموزگار، می‌گوید که چهارماه می‌شود تنخواه آموزگاری‌اش پرداخت نشده است و از همین‌رو مجبور است که برای پیدا کردن لقمه نانی به فرزندان‌اش، بوت‌های مردم را در بدل پول ناچیز رنگ کند. این آموزگار مکتب می‌افزاید که – بشتر خوانید…

  برای دومین بار در زنده گی اش، تجربه ی تلخی را پشت سر میگذارد. علیرضا 54 ساله پس از 20 سال تلاش برایش زنده گی متوسطی را تدارک دیده بود، اما به یک باره گی همه چیز وارونه شد و رژیم به پشتیبانی غرب از هم فروپاشید. علی رضا در یکی از اداره های – بشتر خوانید…

  نا امیدتر از دیروز، بر پرچال نانوایی اش نشسته و انتظار مشتریان تازه را میکشد، در 15 سال کارش دشوارترین زمان را پشت سر میگذراند، حتا خرید آرد برایش قیامت است. محمد الله نانوا، کرایه دوکانش را با دشواری به دست می آورد، تنگدستی و ناداری هایش به حدی افزایش یافته که با هر – بشتر خوانید…