معترضان در کابل: سرمایه های افغانستان را آزاد سازید

 

 

 

کابل امروز یکشنبه گواه اعتراض گسترده ی شهروندان بود، این اعتراض در پیوند به آزادسازی سرمایه های منجمد شده ی افغانستان از سوی امریکا و جامعه ی جهانی و همچنان بحث به رسمیت شناختن طالبان برگزار شده بود. معترضان در این گردهمایی از جامعه ی جهانی خواستند تا پول های افغانستان را هر چه زودتر آزاد سازند و از کشورهای جهان و کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی خواستند تا به زودترین فرصت امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند.

 

شماری از باشنده‌گان کابل امروز در واکنش به منجمد ماندن پول افغانستان از سوی امریکا و به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی، دست به تظاهرات زدند. معترضان از جامعه جهانی و کشور‌های منطقه می‌خواهند تا حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسند و از بهر آزاد سازی پول افغانستان از سوی امریکا، هم‌صدا شوند. ابوبکر ځلاند، معترض گفت: “افغانستان با یک زمستان سخت روبروست. خواست تظاهرات کننده‌گان از جهان این است که پول افغانستان را آزاد کند، این پول مال مردم افغانستان است.”

 

محمد نسیم ځواک، معترض گفت : “این‌جا مردم تظاهرات کرده اند تا پول افغانستان آزاد شود. ما از جهان می‌خواهیم که حکومت کنونی را به رسمیت بشناسد، مخصوصا کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی باید به رسمیت بشناسد.” معترضان از منجمد ماندن پول افغانستان از سوی امریکا انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در صورت هرگونه بحران احتمالی در کشور، امریکا در برابر مردم افغانستان پاسخگو خواهد بود.

 

حمیدالله، معترض گفت: “هدف از اعتراض ما این است که دنیا حکومت کنونی را به رسمیت بشناسد و با آن تعامل کند.” این تظاهرات با صدور یک قطعنامه دوازده ماده‌یی پایان یافت. در این قطعنامه معترضان خواست‌های شان از جامعه جهانی را فهرست کردند. آزاد شدن پول افغانستان و به رسمیت شناختن امارت اسلامی دو خواسته مهم معترضان استند.قدرت الله نیازی، معترض گفت: “دنیا باید به قربانی افغان‌ها احترام بگذارد و از دخالت در امور داخلی افغانستان و ایجاد مشکل دست بردارد. افغانستان با مشکلات زیادی روبروست. تمام دنیا باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و خواست‌های نامشروع‌اش را متوقف سازد و با امارت اسلامی تعامل بکند.”

 

معترضان هشدار می‌دهند که اگر خواست‌های شان از سوی جامعه جهانی و امریکا پذیرفته نشوند، دست به تظاهرات گسترده‌ در پایتخت و دیگر ولایات کشور خواهند زد.