خواست های جهانی برای رهایی فیض الله جلال از بند طالبان

 

 

 

فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل، چند روز پیش از سوی طالبان بازداشت و به زندان افگنده شده است. تصمیم بازداشت فیض الله جلال هنگامی از سوی طالبان روی دست گرفته شد که بر بنیاد ادعای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست امارت اسلامی طالبان استاد جلال با استفاده از حساب کاربری تویتر تلاش میکرد تا مردم را در برابر امارت اسلامی تحریک کند. موردی که به باور دختر استاد جلال حساب کاربری جعلی بوده و با استفاده از نام فیض الله جلال میخواستند تا او را نزد طالبان بیشتر از پیش منفور سازند.

 

فیض الله جلال یکی از منتقدان سرسخت رژیم طالبان و طرز حکومتداری این گروه بود. او در نشست های تلویزیونی بارها از عملکرد های اشتباه طالبان انتقاد کرده بود. آقای جلال در یکی از بحث های تلویزیونی با انتقاد تند از عملکردهای طالبان در برابر شهروندان افغانستان تأکید کرده بود که دوام این وضعیت به سود هیچ کسی نیست و در صورت تداوم این وضعیت، اقتدار سیاسی طالبان با خطر رو به رو خواهد شد. در این بحث آقای جلال از گروه طالبان به گونه ی جدی انتقاد کرده بود و با سخنگوی این گروه مشاجره لفظی جدی داشت.

 

حالا اتحادیه اروپا خواستار رهایی فوری استاد جلال از بند طالبان است. یک روز پیش نماینده ی اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان خواسته بود تا بدون هر گونه قید و شرطی باید فیض الله جلال را از بند آزاد سازند. در عین حال دختر فیض الله جلال گفته بود که پدرش به اتهام نا حق از سوی امارت اسلامی طالبان مورد پیگرد قرار گرفته است. دختر استاد جلال تأکید کرده بود که هرچند طالبان ادعا دارند که پدرش با استفاده از حساب کاربری تویتر تلاش کرده تا مردم را در برابر نظام موجود طالبان تحریک کند، اما این ادعا کاذب است زیرا آقای جلال هیچ گونه حساب کاربری در تویتر ندارد.

 

بازداشت روشنفکران، فعالان مدنی و چهره های با نفوذ از سوی طالبان ظاهرن با انتقاد های تند رو به رو شده و این گروه متهم به شکنجه روحی این افراد هستند. اما طالبان تأکید می ورزند که آنان تلاش دارند تا چهره های را بازداشت کنند که تلاش می ورزند تا در برابر امارت اسلامی دست به تخریش اذهان عامه بزنند، موردی که ظاهرن ادعای کاذب از سوی رهبری امارت اسلامی بوده و هرگز این ادعا را ثابت نمی سازد که افراد بازداشت شده در پی تحریک شهروندان افغانستان در برابر نظام طالبان بوده اند، در حال حاضر وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر آسیب پذیر شده است و خبرنگاران و رسانه های متعددی در حال خودسانسوری هستند.